Hızlı Erişim

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Stratejik Planlama Modülü

Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek amacıyla Başkanlığımız tarafından planlaması ve analiz çalışması yapılan “Stratejik Planlama Modülü” tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Stratejik Planlama Modülünde belirlenen dönemler itibariyle uygulama öncesi, uygulama sırasında sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplanıp, analiz edilerek performans göstergelerinin raporlanması amaçlanmıştır.


Eklenme Tarihi : 23-07-2020 16:28:21