Hızlı Erişim

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

21. Akademik Bilişim Konferansı Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Yapıldı

Üniversitemiz ev sahipliğinde 9-15 Şubat tarihleri arasında “21. Akademik Bilişim Konferansı” etkinliği gerçekleştirildi.

Bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojilerinin altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tartışmak, tanıtmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amacıyla organize edilen konferansın 9-12 Şubat tarihleri arasında yapılan ilk aşamasında, bilişim kursları düzenlendi.

Konferansın 13-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci aşamasında ise panel ve eş zamanlı bilimsel bildiri sunumlarına ek olarak bilgi işlem daire başkanları, istişare toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanı moderatörlüğünde yapılan Bilgi İşlem Daire Başkanları toplantısında, Başkanlıklarda yaşanan sorunlar görüşülerek bu sorunların çözümü konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, yapılan projeler, yaşanan deneyimler ile bilişim altyapısı, fiziki alanları katılımcı yöneticiler ile paylaşıldı. Bilişim sektörünün gelişimi, üniversitelerimizin yeni teknolojilere ulaşmada yaşadığı sorunlar, siber güvenlik çalışmaları, hizmet sunumlarında karşılaşılan güçlükler, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları tartışıldı ve üniversitemizde başkanlığımız tarafından sunulan bilişim hizmetleri konuklara anlatıldı.

Toplantıda ayrıca üniversitelerimizin internet sağlayıcı kurum ULAKBİM ile olan bağ ve ilişkiler hususunda görüş alışverişinde bulunularak ULAKBİM tarafından düzenlenen çalıştaylarda yapılan Bilgi İşlem Daire Başkanları toplantıları etkinliğinin ve katılımının artırılması ile sonuç alıcı hale gelmesi için geliştirilebilecek yöntemler konuşularak bu husustaki düşüncelerin başkanlığımız tarafından ULAKBİM’e iletilmesi kararlaştırıldı.

 


Eklenme Tarihi : 27-02-2019 10:38:45