Hızlı Erişim

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Birimlerimiz

İdari İşler Birimi

 • Ofis Hizmetleri Birimi Daire Başkanlığımızın yazışma ve sekretarya hizmetlerini yürütür.

  Görevli Personel

  Zekiye YILMAZTÜRK 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

 • Bu birimde başkanlığımızda kullanılan taşınır malzemenin kayıt ve takibi yapılmaktadır.

Görevli Personel

Metin ERGEN (Taşınır Kontrol Yetkilisi)        

Zekiye YILMAZTÜRK (Taşınır Kayıt Yetkilisi)  

Tahakkuk Birimi

 • Tahakkuk Birimimizde birim personelinin maaş ikramiye ve diğer özlük haklarından doğan tahakkuklar gerçekleştirilmektedir.

Görevli Personel

Hakan YILDIRIM        

Ağ ve Sistem Yönetim Birimi

 • Üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:
 • Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya geçirmek, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması,
 • Kullanılan programlar yardımıyla ağ performas ve durumunu sürekli takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek,
 • Kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması,
 • Genel IP adres bloklarının dağıtılması. Fakülte içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetilmesi,
 • Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılarına yardımcı olmak,

Görevli Personel

Fatih ARSLAN  

Onur DERYA

Nur Baki YANIK

Donanım ve Teknik Destek Birimi

 • Bilgisayar Donanım Destek Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:
 • Üniversite demirbaşlarına kayıtlı PC ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını   yapmak,
 • İhale veya bağış yoluyla alınan bilgisayarların ilk kurulumlarını standartlara uygun olarak yapmak,
 • Üniversite bünyesindeki bilgisayarlarda lisanslı programların kullanımını sağlamak,
 • Güncellenebilen anti virüs programını ağ üzerinde kullanımını sağlayarak virüs ataklarına karşı bilgisayarları güvenli tutmaktır.

Görevli Personel

Fatih ÇOTUK

 Mücahit ANGIN

 Yazılım Geliştirme Birimi

 • Yazılım ve Tasarım Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:
 • Üniversitemizin www.odu.edu.tr adresinden yayınlanmakta olan internet sitesinin yapımını ve güncelliğini sağlamak,
 • Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden duyurulmasını sağlamak,
 • Web sayfası için gerekli grafik ve dinamik altyapı yazılımlarını yapmak,
 • Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitü ve idari birimlerin web sayfalarının hazırlanmasında teknik destek sağlamaktır.

Görevli Personel

Selim KANDEMİR

Çağlar TURAN

Tolgahan Umut YARAN

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Destek Birimi 

 • Akademik ve idari birim ve personelimize, üniversitemizde kurulu olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ nin uygulaması ve teknik desteğini vermek üzere oluşturulan birimimizdir.

Görevli Personel

İbrahim MERT

Hakan YILDIRIM


Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) Birimi

 • Kuruma doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma veya aldırma, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı veya olay kayıt sistemlerini kurma veya kurdurma ve kurumların bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak,

Görevli Personel

 

Metin ERGEN                                                     

 

Fatih ARSLAN                                                              

 

Selim KANDEMİR                                                       

 

Şengül COŞKAN (Personel Daire Başkanlığı)         

 

Fatih KARATAŞ (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)    

 

Ekleme tarihi: 27-11-2018 10:42:03 Güncellenme tarihi: 02-03-2021 10:49:03