Hızlı Erişim

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki

 • Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı, 18288 sayılı resmi gazetede yayınlanan 124 sayılı kanun hükmündeki kararname ile düzenlenmektedir.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, bu kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulmuştur.

 

Görev ve Sorumluluklar:

 • Üniversite ağ altyapısının düşük maliyetli çözümlerle geliştirilmesi,
 • Kullanıcıların internet ve ağ erişim kalitesinin daha da iyileştirilmesi, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğinin arttırılması,
 • Donanım ve marka tercihlerinde bilinçli olunması,
 • Belirli periyotlarda yapılacak network trafik analizleri ile network hızındaki artışın belirlenmesi, olası network trafiğini bozucu nedenlerin tespit edilerek önlenmesi, hatalı donanımların ve konfigürasyonların düzeltilmesi,
 • Ağ trafik kalitesinin gerekli yazılım ve donanım aracılığı ile sürekli izlenmesi,
 • İstenmeyen trafik yaratarak sistemin çalışmasını aksatan kullanıcıları, bağlı oldukları birimlerin yönetimiyle resmi diyalog kurarak uyarmak ve bilinçlendirmek,
 • Mevcut ağ erişim hızının arttırılmasına yönelik konfigürasyonların iyileştirilmesi,
 • Virüs ve hacker saldırılarına karşı sistemin gözlemlenmesi, bunun için gerekli otomasyon yazılımlarının temini ve kullanımı,
 • Kullanıcıları virüs saldırılarından korumak için merkezi korumanın güncel tutulması,
 • Kablolar ve diğer ağ bileşenlerinin fiziksel kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve olası sorunların önceden tespit edilerek önlem alınması,
 • Kablosuz internet erişim hizmeti verilmesi,  
 • Üniversitemiz tarafından sunulan bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliğinin arttırılması,
 • Verilen bilgi servislerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak,
 • Üniversitemizin bilişim politikalarının oluşturulması ve uygulanması,
 • Malzeme takibi ve planlamasının, sistem dokümantasyonunun daha etkin olarak yapılması,
 • Ağ donanım haritalarının oluşturulması ve sunumu,
 • Üniversitemizin bilgisayar, server, yazılım ve diğer çevre birimleri ihtiyaçlarının belirlenmesi, satın alınması ve dağıtımı aşamalarında Dairemizin rolü,
 • Üniversitemiz kampüslerine ait detaylı ağ ve bilgisayar yerleşimi haritalarının oluşturulması ve güncel tutulması,
 • Üniversitemizde lisanslı yazılım kullanılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması,
 • Ücretsiz olan Linux işletim sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması,
 • İdari ve akademik personelin ihtiyacı olan yazılımların tespiti ve lisanslı olarak temini.

Ekleme tarihi: 27-11-2018 10:40:43 Güncellenme tarihi: 22-02-2021 14:49:41