E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Birimlerimiz

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİ

Ofis Hizmetleri Birimi

Ofis Hizmetleri Birimi Daire Başkanlığımızın yazışma ve sekretarya hizmetlerini yürütür.

  Görevli Personel

  Zekiye YILMAZTÜRK

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Bu birimde başkanlığımızda kullanılan taşınır malzemenin kayıt ve takibi yapılmaktadır.

Görevli Personel

Metin ERGEN (Taşınır Kontrol Yetkilisi)

Zekiye YILMAZTÜRK (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

 

Ağ ve Sistem Yönetim Birimi

Üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya geçirmek, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması,

Kullanılan programlar yardımıyla ağ performas ve durumunu sürekli takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek,

Kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapılması,

Genel IP adres bloklarının dağıtılması. Fakülte içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetilmesi,

Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer sistem çözümleyici ve tasarımcılarına yardımcı olmak,

Görevli Personel

Fatih ARSLAN

Onur DERYA

 

Donanım ve Teknik Destek Birimi

Bilgisayar Donanım Destek Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

Üniversite demirbaşlarına kayıtlı PC ve çevre birimlerinin bakım ve onarımını   yapmak,

İhale veya bağış yoluyla alınan bilgisayarların ilk kurulumlarını standartlara uygun olarak yapmak,

Üniversite bünyesindeki bilgisayarlarda lisanslı programların kullanımını sağlamak,

Güncellenebilen anti virüs programını ağ üzerinde kullanımını sağlayarak virüs ataklarına karşı bilgisayarları güvenli tutmaktır.

 Görevli Personel

Fatih ÇOTUK

 Mücahit ANGIN

 

Web ve Yazılım Birimi

Yazılım ve Tasarım Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

Üniversitemizin www.odu.edu.tr adresinden yayınlanmakta olan internet sitesinin yapımını ve güncelliğini sağlamak,

Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden duyurulmasını sağlamak,

Web sayfası için gerekli grafik ve dinamik altyapı yazılımlarını yapmak,

Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitü ve idari birimlerin web sayfalarının hazırlanmasında teknik destek sağlamaktır.

Görevli Personel

Selim KANDEMİR

Çağlar TURAN

Tolgahan Umut YARAN

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Destek Birimi

Akademik ve idari birim ve personelimize, üniversitemizde kurulu olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ nin uygulaması ve teknik desteğini vermek üzere oluşturulan birimimizdir.

 

Görevli Personel

İbrahim MERT

Hakan YILDIRIM

 

 

Tahakkuk Birimi

Tahakkuk Birimimizde birim personelinin maaş ikramiye ve diğer özlük haklarından doğan tahakkuklar gerçekleştirilmektedir.

Görevli Personel

Hakan YILDIRIM

 

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) Birimi

Kuruma doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma veya aldırma, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı veya olay kayıt sistemlerini kurma veya kurdurma ve kurumların bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak,

Görevli Personel

Yusuf YAZAR

Fatih ARSLAN

Selim KANDEMİR

Şengül COŞKAN (Personel Daire Başkanlığı)

Fatih KARATAŞ (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı