E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki:

Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı, 18288 sayılı resmi gazetede yayınlanan 124 sayılı kanun hükmündeki kararname ile düzenlenmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, bu kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulmuştur.

 

Görev ve Sorumluluklar:

Üniversite ağ altyapısının düşük maliyetli çözümlerle geliştirilmesi,

Kullanıcıların internet ve ağ erişim kalitesinin daha da iyileştirilmesi, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğinin arttırılması,

Donanım ve marka tercihlerinde bilinçli olunması,

Belirli periyotlarda yapılacak network trafik analizleri ile network hızındaki artışın belirlenmesi, olası network trafiğini bozucu nedenlerin tespit edilerek önlenmesi, hatalı donanımların ve konfigürasyonların düzeltilmesi,

Ağ trafik kalitesinin gerekli yazılım ve donanım aracılığı ile sürekli izlenmesi,

İstenmeyen trafik yaratarak sistemin çalışmasını aksatan kullanıcıları, bağlı oldukları birimlerin yönetimiyle resmi diyalog kurarak uyarmak ve bilinçlendirmek,

Mevcut ağ erişim hızının arttırılmasına yönelik konfigürasyonların iyileştirilmesi,

Virüs ve hacker saldırılarına karşı sistemin gözlemlenmesi, bunun için gerekli otomasyon yazılımlarının temini ve kullanımı,

Kullanıcıları virüs saldırılarından korumak için merkezi korumanın güncel tutulması,

Kablolar ve diğer ağ bileşenlerinin fiziksel kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve olası sorunların önceden tespit edilerek önlem alınması,

Kablosuz internet erişim hizmeti verilmesi,  

Üniversitemiz tarafından sunulan bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliğinin arttırılması,

Verilen bilgi servislerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak,

Üniversitemizin bilişim politikalarının oluşturulması ve uygulanması,

Malzeme takibi ve planlamasının, sistem dokümantasyonunun daha etkin olarak yapılması,

Ağ donanım haritalarının oluşturulması ve sunumu,

Üniversitemizin bilgisayar, server, yazılım ve diğer çevre birimleri ihtiyaçlarının belirlenmesi, satın alınması ve dağıtımı aşamalarında Dairemizin rolü,

Üniversitemiz kampüslerine ait detaylı ağ ve bilgisayar yerleşimi haritalarının oluşturulması ve güncel tutulması,

Üniversitemizde lisanslı yazılım kullanılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması,

Ücretsiz olan Linux işletim sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması,

İdari ve akademik personelin ihtiyacı olan yazılımların tespiti ve lisanslı olarak temini.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı